Tá i gceist ag Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille Oifigeach Forbartha a earcú le cuidiú le plean oibre don pharóiste a chur i gcrích agus tograí forbartha úra a aimsiú i gcomhar leis an coistí sin a mbeidh tionchar dearfach acu ar an cheantar / ar leas coiteann an phobail.

Beidh na tréithe / scileanna / cáilíochtaí seo a leanas ag an iarrthóir a n-éireoidh leis / léi:

• Gaeilge líofa labhartha agus caighdeán maith i scríobh na Gaeilge
• Taithí oibre trí bliana ar a laghad i bhforbairt pobail
• Cáilíocht tríú leibhéal i mbainistíocht, gnó, forbairt pobail nó earnáil ghaolmhara
• Taithí ag obair le hoibrithe deonacha
• Sár scileanna i gceannaireacht, i mbainistíocht, i gcumarsáid agus sár scileanna idirphearsanta
• Scileanna maithe riaracháin agus ríomhaireachta (Word, Outlook, Excel & rl)
• Scileanna maithe ag scríobh tuairiscí
• Láncheadúnas tiomána glan agus fáil ar charr.

Eolas Breise:

Is post lánaimseartha ar chonradh rollach bliantúil é seo, ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil.
Íocfar tuarastal sa réimse idir €35,000 agus €45,000 sa bhliain leis an chonradh ag brath ar thaithí.
Seol iarratais mar aon le CV chuig an seoladh thíos roimh 4.00 i.n. Dé Céadaoin 20 Márta 2019.

Tá Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta.

Iarratas chuig:
Mairéad Uí Dhochartaigh, Rúnaí, Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille, Mín an Aoire, An Charraig, Co. Dhún na nGall.

Tionólfar an agallamh trí Ghaeilge.

Tá na dualgaisí bainte leis an phost seo ar fáil ón Rúnaí, LCPG – [email protected]

If you have a story or want to send a photo or video to us please contact the Donegal Now editorial team. Between 9am and 5pm Monday to Sunday please call 074 9112712. Between 5pm and midnight please call or text 086 792 2103. Or you can email [email protected] at any time.